Det er når mælkebøtterne blomstre på sit højeste man som regel kan se denne smukke art flyve. Aurora høre til en af forårets sommerfugle, når man se de første Aurora'er kan man være sikker på at foråret rigtigt har fået fat.

Aurora_318x424_3468
Hannen af Aurora er umiskendelig. Foto © sommerfuglehaven.dk

Kendetegn
Vingefang 37-47 mm. Hannerne kan ikke forveksles med andre dagsommerfugle på grund af de orange vingespidser på forvingerne. Hunnen kan ligne kålsommerfugle i flugten, men er, som hannen, grøn-spættet på undersiden af bagvingerne.

Biologi
Aurora har en generation om året. Arten overvintrer som puppe i vegetationen.

Æggene lægges på korsblomster i maj-juni, og klækker efter 5-6 dage.

Larven kan findes fra midten af maj til midten af juli. Den er blågrøn med lyse sider og små sorte prikker, dens foderplante er bl.a. engkarse (Cardamines pratensis), løgkarse (Alliaria petiolata), gåsemad (Arabidopsis thaliana), Kalkkarse (Arabis), tårnurt (Turritis glabra) og flere andre korsblomster.
Larven forpupper sig efter 2-3 uger.

Levested
Aurora er en af forårets smukkeste dagsommerfugle, især hannen med sine orange forvingespidser. Den er almindelig over hele landet undtagen Vestjylland. Arten er langt mere talrig nu end førhen, det skyldes bl.a. at arten nu især bruger den mere kvælstof-tolerante løgkarse i stedet for engkarse som foderplante.

Levestedet er vådområder med blomsterrige enge, fugtige skovenge og andre steder med korsblomster. Hannerne flyver meget omkring og ses ofte i haver.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra midten af april og juni ud, men i de fleste år kan man se de første Aurora'er i sidste uge af april, det samme tidspunkt som også Grønåret og Lille kålsommerfugl begynder at flyve. I særlige varme forår kan man være heldig at se Aurora allerede i begyndelsen af april. Flyvetiden topper midt i maj.