Citronsommerfuglen er meget blomstersøgende både forår og efterår. Den ses på årets første solrige dage, når temperaturen er 8-10 grader og sætter sig tit på solbeskinnede steder i skovbunden, for at blive varmet op.

Citronsommerfugl_9948_318x424
Citronsommerfugl (hun) på Tusindstråle i juli. Foto © sommerfuglehaven.dk

Kendetegn
Vingefang 54-64 mm. Under flugten kendes hannen let på sin citrongule farve, hunnen minder om en kålsommerfugl i farven. I hvile kendes begge køn let på vingeformen. Arten varierer stort set ikke, bortset fra størrelsen og farven på vingernes midt pletter. Flyver uroligt og ofte lavt.

Hanner er bleggul på vingernes underside og citrongul på oversiden. Hunnen er nærmest elfenbensfarvet på begge sider.

Citronsommerfuglen hviler, modsat de fleste andre dagsommerfugle, altid med vingerne slået sammen.

Biologi
En af årets tidligste sommerfugle. Den voksne sommerfugl kan leve næsten et år og overvintrer mellem tætte grene og løv. Tørst (Frangula alnus) og vrietorn (Rhamnus cathartica) er larvens foderplante.

Er man haveejer og planter Tørst i sin have, har man gode muligheder for at se denne smukke sommerfugl lægge æg på undersiden af de små nye blade af Tørst. Tørstetræet skal plantes i halvskygge.

Levested
I sensommeren søger Citronsommerfuglen havens sommerfuglebuske, men også kurveplanter som kåltidsel og andre tidsler, samt lucerne og rødkløver og mange andre, bare der er godt med nektar. Den strejfer omkring, ofte i åbent blomsterrigt terræn, hvor den søger nektar inden overvintringen.
Citronsommerfuglen er almindelig i hele Danmark, men specielt i og omkring fugtige kratskove med tørst eller vrietorn som larven lever af. Ret fåtallig er den dog i Vestjylland, men hyppigheden svinger fra år til år. Da arten strejfer vidt omkring kan den nå frem til små øer, hvor levemulighederne ikke er permanente.

Flyvetid
Citronsommerfuglen er en rigtig forårsbebuder, allerede først i marts eller når temperaturen er omkring de 10 grader kan man se de første eksemplarer flyve rundt, men flyvetiden strækker sig normalt fra midt i marts til midt i juni, og igen fra midt i juli til først i september. Ender næsten altid inden i drivhuset når dørene står åbne på årets første solskinsdage i marts og april.

Citronsommerfuglen er set alle årets måneder undtagen november, december og januar.