Det hvide C er en solstråle historie, den har været en meget sjælden sommerfugl i Danmark, ja nogle år var den næsten forsvundet. Men siden foråret 2007 er den set mange steder over hele landet og i dag kan denne specielle takvinge heldigvis ses igen over det meste af landet.

318x424_6403_04-04-2007
Det hvide C (Polygonia c-album) på Japansk Hestehov. Moesgaard, Århus april 2007. Foto © sommerfuglehaven.dk

Kendetegn
Vingefanget er 42-50 mm. Arten er meget let at kende på sin orangebrun grundfarve, de takkede vinger og på det hvidgule C på undersiden af bagvingerne (tegnet kan dog også ligne et G eller D). Det hvide C kan med samlede vinger ligne et vissent blad. Arten flyver lynhurtigt, noget hurtigere end Nældens Takvinge.

Biologi
Det hvide C har normalt en generation om året, men kan nogle år have to.
Den voksne sommerfugl overvintrer i tæt krat, hule træer eller mellem de visne blade i skovbunden, fælles er, at det næsten altid er meget nær jorden.
I det tidlige forår kommer sommerfuglen frem for at søge nektar og parre sig. Disse overvintrende eksemplarer kan flyve helt frem til juni måned.

Æggene lægges enkeltvis på de øverste blade af Nælde (Urtica) og Humle (Humulus).

Larven kan findes i maj, den er 32 mm. lang og lever hele dens tid i et tyndt spind. Farven er gråsort med en rød kædelignende dobbeltlinie på hver side samt forreste del af ryggen, mens resten af ryggen er næsten hvid. Den har korte hår og grentorne, de forreste er rødbrune og de bagerste er hvide. Den er let at fodre op og klække i fangeskab.

Puppen er brun og undertiden med mørke pletter og sølvskinnende bag forreste rygpukkel. Den har to torne på hovedet og små takker på bagkroppen. Den hænger på foderplanten eller i nærheden af denne. Den klækker samme år.

Levested
Skovlysninger, skovenge, parker, haver og steder med nælde (Urtica), humle (Humulus) og elm (Ulmus).
Kan også i det tidlige forår findes på bl.a. hestehov og pil når de overvintrende sommerfugle søger efter nektar.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra marts til maj, og igen fra sidst i juni til september.