Nogle gange glemmer man helt at lægge mærke til en almindelighed. Nældens takvinge er måske et godt eksempel på dette. Selv synes jeg ikke der mange sommerfugle der er lige så smukke som denne art, specielt ikke en nyklækket.

Kendetegn
Vingefang 46-53 mm. Kendes let fra andre dagsommerfugle. Den eneste dagsommerfugl den kan forveksles med herhjemme, er den noget større og meget sjældne Kirsebærtakvinge.

Biologi
Arten overvintrer som voksen sommerfugl, især i udhuse, kældre, lofter o.lig. steder. Når foråret kommer parre den sig og laver en ny generationer - nogle gange to når sommeren er lang og varm.

Æggene lægges på Stor Nælde (Urtica dioica). De lægges på undersiden af bladene i toppen af planten i store klaser på mellem 30-80 stk. Æggene klækker få uger efter de er lagt.

Larven kan findes i maj og juni. Den voksen larve er 35-40 mm., sort med dobbelt gul ryg- og sidelinier. Den har grønne fødder og sorte forgrenede ryg- og sidetorne. Larverne lever den første tid i mindre grupper og overspinder nældeplanten med et beskyttende spind. Senere når larverne er blevet større fordeler de sig ud enkeltvis på andre nældeplanter.

Puppen hænger på selve nælden eller tæt derved. Ved forstyrrelse vrider de sig voldsomt. Puppen har to spidser på hovedet og små takker ned af ryggen. Den er ofte brun med metalpletter.

Nældens takvinge er en af de letteste dagsommerfugle at klække. Fra æggene klækker til de forpupper sig, passer de sig selv, bare de får friske nældeblade hver eller hver anden dag. Nogle larver kan dog være snyltet af snyltehvepse.

 

640x480_aglais_urticae_3367
En almindelighed, men måske en af de smukkeste. Foto © sommerfuglehaven.dk

Levested
Danmarks nationalsommerfugl, Nældens takvinge, er udbredt og almindelig over hele landet. Den kan dog i nogle år være mindre talrig. Overalt hvor der er Stor Nælde, i byer, parker og haver. Søger gerne nektar i havens blomster, krydderurter og sommerfuglebuske.

Flyvetid
Flyvetiden strækker sig fra marts til oktober med højdepunkt forår og højsommer.

Klæg dine egne Nældens takvinger
Æggene fra Nældens takvinge er lette af finde. Kik efter søgende hunner i marts-april der prøver at finde en egnet nældeplante at lægge sine æg på og indsaml derefter æggene. Eller søg direkte efter æggene på egnede nældeplanter. Nældens takvinge lægger gerne æggene på undersiden af bladene i toppen af 10-30 cm friske nye nældeskud.
Når æggene klækker fodres larverne op med friske nælder. Sæt evt. nælderne i en oasis blok omsvøbt af plastfilm for at larvernes ekskrementer ikke skal danne skimmel som er dødeligt for sommerfuglelarver.

Sørg for at larverne hele tiden har friske blade og at der ikke bliver for fugtigt i klækkeburet. En østvendt vindueskarm er et godt sted at placere klækkeburet.

Efter et par uger vil larverne være så store at de vil kravle rastløse rundt i klækkeburet, det er tegn på at de inden for få timer vil spinde sig fast et sted i klækkeburet og forvandle sig til puppe. Kan man fange dette øjeblik hvor larven forvandler sig til puppe vil man være vidne til noget af det mest mærkelige og utrolige der findes i naturen!

Puppen klækker som regel efter et par uger, afhængigt af temperaturen. De nyklækkede Nældens takvinger kan iagtages og holdes i live nogle dage med overskårne vindruer (økologiske selvfølgelig) som de vil sidde og sutte saften fra. Sommerfuglene bør selvfølgelig efterfølgende slippes fri.

 

640x480_06052006_2396
Æggene er et par mm. store og lægges på undersiden af Stor Nælde (Urtica dioica). Foto © sommerfuglehaven.dk